Světlušky

Naše třída Světlušek je „nejmladší“ třídou naší mateřské školy. Vznikla v únoru 2017. Navštěvují ji taktéž ti „nejmladší“.

Věkové složení dětí v této skupině je 2 – 3 roky.

Naším mottem je: „Tam kde jsou přátelé, tam je radost a smích“. Naším cílem je posilovat sociální vazby. Chovat se hezky jeden k druhému, naslouchat si a učit se respektovat. Navazovat a utužovat nově vzniklá dětská přátelství. Hlavním „zaměstnáním“, které nám k tomuto všemu napomáhá, je pro nás Světlušky HRA!