Berušky

Naše třída je složena ze samých předškoláků. Mottem Berušek je: „Učíme se hrou“. Ve školce dáváme prostor k volné hře dětí, aby byla rozvíjena fantazie a upevňoval se kolektiv. Též se ale věnujeme systematické práci a přípravě na vstup do ZŠ. Utvořili jsme si vlastní pravidla, aby nám bylo ve třídě hezky. A dbáme na jejich dodržování. Klademe důraz na slušné chování, čestnost a vzájemnou pravdomluvnost. Společně vytváříme láskyplné prostředí, do něhož se každý den rádi vracíme.