Aktuality

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Informace a potřebné formuláře k zápisu dětí, k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 najdete ve složce Důležité -- Zápis.
Zápis bude probíhat v období  6. 5. 2024, a to v čase od 12:00-14:00. A  7. 5. 2024 v čase od  10:00-12:00.

Co přinést s sebou:

  • rodný list
  • žádost o přijetí dítěte
  • potvrzení od lékaře
  • vstupní dotazník
  • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)