Aktuality

Rozhodnutí - zápis šk.r. 2023/2024

Vážení rodiče,
na našich webových stránkách naleznete ve složce Důležité → Zápis výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pod registračními čísly.

Prosím, dostavte se do Mateřské školy Rynholec převzít potřebné dokumenty ohledně rozhodnutí o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí si můžete vyzvednout od 17. května 2023 do 19. května 2023 v časovém rozmezí od 8.00 do 14.00.

Zároveň Vás žádáme o potvrzení nástupu vašeho dítěte k docházce od 1.září 2023, k nám do MŠ, a to nejpozději do 26. května 2023.
MŠ Rynholec