Medvídek Nivea

V letošním školním roce se naše mateřská školka zapojila do integračního vzdělávacího programu s názvem „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“. Program vychází z aktuálních požadavků předškolního vzdělávání, respektuje potřeby a zájmy dítěte a podporuje u nich individuální rozvojové možnosti. Pomocí her a tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. Program je určen zejména dětem předškolního věku a dětem s odloženou školní docházkou, neopomíjí děti se specifickými poruchami učení.