Aktuality

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče, v první řadě vám chceme poděkovat, že jste ohledně informací o znovuotevření mateřské školy trpěliví a dáváte nám prostor pro zpracování dostupných informací a vytvoření podmínek pro obnovení provozu.

Na portálu MŠMT jsou zveřejněny manuály pro provoz mateřský škol, a to v období do konce školního roku 2019/2020, kterými se budeme po znovuotevření řídit.

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

V souvislosti s hygienickými a provozními opatřeními, která budeme muset přizpůsobit a dodržovat, vás chceme touto cestou požádat o zpětnou vazbu ohledně zájmu o docházku vašeho dítěte do MŠ Rynholec do konce školního roku 2019/2020. Pokud z vaší strany bude zájem o docházku, uveďte prosím nezbytně nutný čas, kdy bude vaše dítě pobývat ve školce.

Vzhledem ke stávající situaci vás žádáme o zodpovědné zvážení všech rizik a zároveň možností nechat si vaše dítě v domácí péči (rodiny pobírající rodičovský příspěvek na mladšího sourozence i rodiny pobírající ošetřovné na sourozence s povinnou školní docházkou.) Zvýšenou opatrnost také vnímáme v případě rodin, které žijí ve společné domácnosti s někým z rizikových skupin.

Do konce školního roku se ruší naplánované zájmové činnosti a doprovodné programy (nevyčerpané peníze za akce budeme vracet), které se pokusíme v následujícím školním roce dětem vynahradit.
 
Své závazné odpovědi, které nebude možné změnit, ohledně zájmu o docházku prosím zasílejte na email ms.rynholec@tiscali.cz, a to do neděle 10. 5. 2020. Pro přijetí dítěte do školky bude nutné předložit vyplněné čestné prohlášení, které najdete na odkazu MŠMT, viz výše. Berte prosím na vědomí, že do školky patří pouze zdravé děti bez náznaku jakéhokoliv onemocnění (dle pokynů a doporučení MŠMT o ochraně zdraví dítěte).

Zájem o docházku zpracujeme a následně vás budeme informovat o podmínkách a termínu znovuotevření MŠ.

Děkujeme za spolupráci a zodpovědný přístup
MŠ Rynholec