Aktuality

Navýšení cen za stravné

Z důvodů zvýšení cen potravin a nákladů bude od 1. 9. 2019 navýšena cena stravování, a to o 4 Kč pro všechny strávníky.